План рада

Подаци о ученицима

На почетку школске године родитељи се опредељују за боравак деце у продуженом боравку. Тада долазе и распитују се о раду у боравку, шта све нудимо деци, да ли могу да добију оброк, да ли ће радити домаће задатке и слично. Да бисмо олакшали сарадњу и комуникацију на почетку новог поглавља у њиховом животу, креирали смо упитник где добијамо основне податке о детету и породици.

УПИТНИК

План рада

План рада у продуженом боравку

За сваки месец у току школске године правимо планове рада. Они садрже активности које реализујемо са ученицима. Активности су разврстане у две категорије – Слободно време и Слободне активности. У оквиру слободног времена организујемо: друштвене и слободне игре, квизове, шетње, округли сто, гледање ТВ програма, слушање музике. Све ово изводимо кроз слободне активности: цртање, писање састава и песама, игру асоцијација и слагалица, игре лоптом.

План рада слободног времена и слободних активности продуженог боравка за месец 11