Математика

Вежбање

У продуженом боравку ученици раде домаће задатке из математике. Поред објашњења и помоћи у рачунању и разумевању задатака, ученицима дајем и припремљени материјал за вежбање, а то су логички задаци. Логички